Větší dílo vyžaduje větší prostory

Větší dílo vyžaduje větší prostory

Napsali jsme vám v příloze Katolického týdeníku č. 34.

V závěru osmdesátých let se sešly nakažlivé nadšení biskupa Stanislava Krátkého a elektroodbornost P. Martina Holíka a lidí blízkých Středisku Radost. Po letech úsilí byla pro rozhlas v rukách křesťanů vybojována první licence. Vysílání připravované v suterénu budovy Biskupského gymnázia v Brně začal šířit 8. prosince 1995 první vysílač na Svatém Hostýně.

V radosti z nabyté svobody a možnosti křesťanského vysílání nikomu nevadila stísněnost kanceláří ani mírně nevyhovující prostory. Rádio se však postupně rozšiřovalo – programově, personálně i prostorově. Zatímco pestrost a kvalita vysílání rostly, pracovní zázemí brzy narazilo na své limity. Po několikaletých úvahách a důkladném promýšlení se jedinou možností ukázalo najít odpovídající působiště v jiné brněnské lokalitě.

Druhé čtvrtstoletí vysílání Proglasu tak budeme moci zahájit místo na Barvičově již na Olomoucké: v nové a prostorné kapli, odkud se s vámi budeme spojovat k modlitbám, mším svatým, křížovým cestám nebo litaniím. Koncerty budeme přenášet z akusticky špičkového studia, kam navíc budete moci díky jeho větší ploše přijít sledovat živá vystoupení osobně. Protože Proglas tvoříme všichni společně a počítáme s vámi, přáli jsme si moci vás kdykoli přivítat v dostatečně prostorném a přívětivém prostředí. Proto pro vás budujeme také dostatečně velký a přívětivý konferenční sál.

Jako byl Konstantinův Proglas předzpěvem k evangeliím, je naším přáním, aby vaše/naše rádio bylo vstupní branou k přijetí evangelia pro druhé. Vynasnažíme se, abychom nově budované prostory za tímto účelem maximálně využili. Těšíme se, až se za námi přijdete podívat. Už teď vás zveme na návštěvu.

PAVEL MIKŠŮ, šéfredaktor

Popořím vás

NyníPísničky pro hezké...
Píseň: Aros (2022); Interpret: Damask Rose; Album: Damask Rose
16:00Za 5 pět
16:44Písně
16:55Hrajte, kapely!
17:55Myšlenka na den
18:00Mše svatá
18:35Hudební zastavení

Regiony

Regiony

Díky vám!