Radost a prosba o podporu

Radost a prosba o podporu
25. srpna 2020 O stěhování

Podělili se o radost, že se Proglas dožívá pětadvaceti let vysílání a že jste mnozí s tímto dílem nějak spojeni.

Jsme rádi, že se daří dílo neokázalé, ale viditelné a funkční. Léta potvrdila, jak správné bylo původní rozhodnutí pracovat a žít z dobrovolných příspěvků. Přispívá ten, kdo nechce být na báječné vodní ploše Radia Proglas s „KaPry“ (Kamarády, spolupracovníky Proglasu) „černým pasažérem“.
Velkoryse podporuje to, co sám užívá nebo z čeho se těší jeho blízcí. Ostatně právě rybu má Proglas ve znaku.
Děkujeme za důvěru – proměňovanou ve štědrost –, že z vašich peněz vyrobíme a odvysíláme mnoho dobrého, co prospívá všem. Děkujeme za vaše dopisy, telefonáty, odezvy na sociálních sítích a také za mistrovskou síť dvanácti set pomocníků, obsluhujících na padesát tisíc vás podporovatelů.

A teď přichází ta prosba: zatímco v regionech je o studia Proglasu dobře postaráno, na Barvičově ulici v Brně už jsou pro nás prostory malé, nekoncepční, nepraktické. Děláme toho dnes mnohem víc než na začátku. Stěhovat se musíme i z dalších vážných důvodů.
V závěru osmdesátých let se sešly nakažlivé nadšení biskupa Stanislava Krátkého a elektroodbornost P. Martina Holíka a lidí blízkých Středisku Radost. Po letech úsilí byla pro rozhlas v rukách křesťanů vybojována první licence. Vysílání připravované v suterénu budovy Biskupského gymnázia v Brně začal šířit 8. prosince 1995 první vysílač na Svatém Hostýně. V radosti z nabyté svobody a možnosti křesťanského vysílání nikomu nevadila stísněnost kanceláří ani mírně nevyhovující prostory. Rádio se však postupně rozšiřovalo – programově, personálně i prostorově. Zatímco pestrost a kvalita vysílání rostly, pracovní zázemí brzy narazilo na své limity. Po několikaletých úvahách a důkladném promýšlení se jedinou možností ukázalo najít odpovídající působiště v jiné brněnské lokalitě.

Druhé čtvrtstoletí vysílání Proglasu tak budeme moci zahájit místo na Barvičově již na Olomoucké: v nové a prostorné kapli, odkud se s vámi budeme spojovat k modlitbám, mším svatým, křížovým cestám nebo litaniím. Koncerty budeme přenášet z akusticky špičkového studia, kam navíc budete moci díky jeho větší ploše přijít sledovat živá vystoupení osobně. Protože Proglas tvoříme všichni společně a počítáme s vámi, přáli jsme si moci vás kdykoli přivítat v dostatečně prostorném a přívětivém prostředí. Proto pro vás budujeme také dostatečně velký a přívětivý konferenční sál.
Jako byl Konstantinův Proglas předzpěvem k evangeliím, je naším přáním, aby vaše/naše rádio bylo vstupní branou k přijetí evangelia pro druhé. Vynasnažíme se, abychom nově budované prostory za tímto účelem maximálně využili. Těšíme se, až se za námi přijdete podívat. Už teď vás zveme na návštěvu.

PAVEL MIKŠŮ, šéfredaktor

Regiony

Regiony

Díky vám!